رابطه

 
 

راه های جذاب شدن در اولین برخورد – آخرین اخبار فناوری

روزنامه هفت صبح: اثری که همان اول بر طرف می گذارید تا آخر عمر یادش می ماند. در حالت اغراق آمیزش این است که این برخورد اول تعیین کننده نوع و ادامه یا عدم ادامه و شکل گیری رابطه خواهد بود


رابطه عاطفی را چگونه به خوبی تمام کنیم؟ – آخرین اخبار فناوری

مجله موفقیت: در حال حاضر، در جامعه بین افراد روابطی وجود دارد که به قول دکتر شریعتی با جرقه ای آغاز و اکنون به صاعقه تبدیل شده است